Wygrane sprawy

Co osiągneliśmy?

Wygrane sprawy - ludzkie historie...

Wypadek ze skutkiem śmiertelnym.
Sąd zasądził łączną kwotę świadczeń w wysokości 254.500 zł

Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym. W wyniku wypadku śmierć poniósł mężczyzna w wieku 57 lat (mąż i ojciec). Ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia przyznał małżonce zmarłego zadośćuczynienie 30.000zł i odszkodowanie 20.000 zł, synowi zmarłego zadośćuczynienie 20.000 zł i odszkodowanie 10.000 zł. Na skutek złożonego powództwa Sąd I instancji zasądził na rzecz małżonki zmarłego kwotę 142.000 zł oraz na rzecz syna zmarłego 112.500 zł.

Wypadek komunikacyjny. Ubezpieczyciel przyznał poszkodowanej 15.000 zł.
Sąd Apelacyjny zasądził na jej rzecz 63.000 zł

W wyniku wypadku komunikacyjnego poszkodowana doznała złamania kości udowej. Ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia wypłacił zadośćuczynienie w kwocie 15.000 zł.  W wyniku skierowania powództwa Sąd I instancji zasądził kwotę 30.000 zł. Na skutek złożonej apelacji Sąd II instancji zasądził kwotę w wysokości 63.000 zł.

Zdarzenie na stacji paliw. Ubezpieczyciel sprawcy oddalił roszczenie poszkodowanej o zadośćuczynienie. Sąd zasądził na jej rzecz 32.500 zł.

Zdarzenie na stacji benzynowej. Podczas zbliżenia się do umieszczonej w stojaku lancy doszło do wystrzelenia lancy ze stojaka uderzając poszkodowaną w głowę, w wyniku czego poszkodowana doznała rany okolicy czołowej. Ubezpieczyciel  stacji benzynowej oddalił roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia. Na skutek złożonego powództwa Sąd zasądził kwotę zadośćuczynienia w wysokości 32.500 zł.

Potrącenie na przejściu dla pieszych.
Ugoda z ubezpieczycielem na kwotę 20,000 zł zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego.

Potrącenie na oznakowanym przejściu dla pieszych. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał
złamania kostki przyśrodkowej prawej oraz złamania kości piętowej lewej. Ubezpieczyciel
sprawcy zdarzenia pierwotnie przyznał zadośćuczynienie w wysokości 12.000 zł. Na skutek
odwołania zawarto ugodę na kwotę 20.000 zł.

Twoją sprawę też możemy doprowadzić do zaspokojenia Twoich roszczeń!

Bezpłatna analiza i wycena Twojej sprawy!

Przewiń do góry