Skuteczne i Profesjonalne
Dochodzenie Odszkodowań

Zaniżanie lub niewypłacanie odszkodowań jest nagminnym działaniem firm ubezpieczeniowych, które w ten sposób doprowadzają do bardzo znacznej szkody osób poszkodowanych w wypadkach.

Firmy ubezpieczeniowe stosują różne metody mające  na celu zaniżenia lub nawet odmowę wypłaty należnego odszkodowania.

Dochodzimy odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych z tytułu:

-obrażeń ciała i rozstroju zdrowia powstałych następstwie wypadków,
-śmierci najbliższych na skutek wypadków,
-uszkodzenia pojazdów

Dochodzimy odszkodowań od Skarbu Państwa oraz organów administracji z tytułu:

-wadliwych decyzji administracyjnych w sprawach wywłaszczenia nieruchomości,
-niezgodnych z prawem orzeczeń organów administracji.

Kim jesteśmy?

O Nas

Jesteśmy po to aby pomagać osobom pokrzywdzonym.

Celem Kancelarii Prawno-Odszkodowawczej UNIVERSUS jest pomoc ofiarom wypadków, które z uwagi na niedostateczną znajomość procedur i przepisów prawnych, brak czasu czy też koszty związane z prowadzeniem postępowania nie mają możliwości osobistego występowania z roszczeniami w stosunku do podmiotów i organów odpowiedzialnych za powstałą szkodę.

Mamy niezbędną wiedzę i umiejętności do skutecznego reprezentowania naszych Klientów wobec podmiotów zobowiązanych za powstanie szkody. Wiedza oraz wieloletnie bogate doświadczenie stanowią solidny fundament jakości świadczonych przez nas usług. Działamy etycznie zapewniając Państwu indywidualne podejście, wsparcie i szacunek, a dzięki bogatemu doświadczeniu także szybką ocenę sprawy, określenie wymaganej dokumentacji oraz szacowaną, możliwą do uzyskania wysokość odszkodowania.

Zadzwoń do nas:              500 - 896 - 135

Jerzy Śmiarowski

Jerzy Śmiarowski

Właściciel Kancelarii

0

przeprowadzone sprawy

0

złotych wyegzekwowanych odszkodowań

0

zadowolonych Klientów

0

lat doświadczenia

Zasięgnij informacji

Bezpłatna konsultacja sprawy

Bezpłatna analiza i wycena Twojej sprawy!

Dlaczego my?

Dlaczego powinni Państwo wybrać właśnie nas?

Dlaczego właśnie nam powinni Państwo powierzyć swoją sprawę?

 • działalność o prostej strukturze bez jakiejkolwiek administracji, pośredników i przedstawicieli, co pozwala na stosowanie konkurencyjnego  honorarium dla kancelarii
 • nie stosujemy niedozwolonych klauzul umownych,
 • etyczny sposób pozyskiwania Klientów,
 • z uwagi na lokalny wymiar działalności stawiamy na bardzo bliski kontakt z Klientem.

W zależności od konkretnego przypadku i wyrządzonej szkody, dzięki nam uzyskają Państwo najwyższe z możliwych świadczeń:

 • zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienia fizyczne oraz uraz psychiczny,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej,
 • zwrot utraconych dochodów (zarobków),
 • rentę na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb,
 • zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej na skutek wypadku,
 • odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd,
 • odszkodowanie za zniszczone lub utracone mienie,
 • dopłatę do odszkodowań już uzyskanych.
 • określimy precyzyjnie okoliczności i wartość szkody,
 • pomożemy zgromadzić niezbędną dokumentację,
 • zajmiemy się korespondencją z podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody i odpowiednimi instytucjami,
 • zweryfikujemy wszelkie przyznane już kwoty, kosztorysy rachunki.
Przewiń na górę