Dla poszkodowanych

Co powinniście Państwo wiedzieć?

Informacje dla Poszkodowanych

Z naszą pomocą możecie Państwo odzyskać pełną kwotę przysługującego Wam odszkodowania!

Reprezentujemy naszych Klientów wobec ubezpieczycieli, instytucji publicznych, jak również osób prywatnych, zarówno na drodze polubownej, jak również przed sądami powszechnymi. Naszym Klientom oddajemy do dyspozycji całą swoją energię, wiedzę i doświadczenie. Pomagamy w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji i dokładnie precyzujemy roszczenia poszkodowanego.

Kancelaria pobiera honorarium za usługę w postaci prowizji od wyegzekwowanego odszkodowania. Oznacza to, iż wywalczenie jak największego odszkodowania to również zysk dla nas, a dla Państwa pewność, iż wykorzystamy wszystkie możliwości i podejmiemy wszelkie możliwe działania celem uzyskania możliwie najwyższego świadczenia. Państwo zdecydują czy sprawa ma zostać skierowana do sądu, czy też nie – my służymy swoim doświadczeniem i wiedzą z tego zakresu. Przedstawimy Państwu wszystkie możliwe i zarazem najlepsze warianty rozwiązania sprawy. Decyzja ostateczna zawsze należy do Państwa.

W dochodzeniu odszkodowań wyróżnia nas:

  • Brak opłat wstępnych związanych z weryfikacją sprawy,
  • Pobieramy prowizję od uzyskanego odszkodowania,
  • Prowizja pobierana jest dopiero po uzyskaniu odszkodowania,
  • Sprawy prowadzimy rzetelnie, uczciwie i do końca,
  • Nie stosujemy niedozwolonych klauzul umownych,
  • Etyczny sposób akwizycji Klientów,
  • Z uwagi na lokalny wymiar działalności stawiamy na bardzo bliski kontakt z Klientem.

Prowadzimy działalność o prostej strukturze bez jakiejkolwiek administracji, pośredników i przedstawicieli, co pozwala na stosowanie konkurencyjnego honorarium dla kancelarii.

Przewiń do góry